Wie is Marian de Valk

Een vrouw die volop in het leven staat, geboren is in 1954 in Nijmegen en 25 jaar met hart en ziel onderwijs gegeven heeft aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen, geschoold is als coach/ counselor in de Gestalt (uitgaande van hier en nu), vrijwilliger is geweest in het hospice en de opleiding tot uitvaart ondernemer heeft gevolgd.

Gedicht: afscheid nemen is zachtjes

De stap naar een eigen uitvaartonderneming wordt genomen met als sloganthe final touch, de laatste zachte zorg aan de overledene en begeleiding aan de nabestaande(n).

Het hebben van een eigen kleine uitvaartonderneming is het mooiste bedrijf dat ik kan hebben. De traan, de lach en de herinnering, het verhaal, het komt allemaal aan bod. Het verhaal van deze mens die zijn haar/ eigen leven geleefd heeft en zijn/ haar eigen dood gestorven is.

Na ruim 25 jaar onderwijs, zoeken naar nieuwe wegen. Bij toeval werd ik vrijwilliger in een hospice, een bijna-thuis-huis waar mensen in hun laatste levensfase wonen. Voor mij een kennismaking met een heel andere wereld, de wereld waar de dood een hoofdrol speelt. Wat heb ik hier veel mooie mensen ontmoet, levende mensen. Mensen die klaar staan voor de terminaal zieke en ook de levende, terminaal zieke zelf. Wat een kracht, wat een worsteling. Maar ook, wat een genieten. De lach en de traan beide aanwezig. Ontmoetingen, puur en kwetsbaar, de maskers gaan af.

In 2005 startte ik mijn eigen onderneming: Marian de Valk Uitvaartbegeleiding. Dit boek geeft een kijkje in mijn eigen keuken. De vele verhalen van nabestaanden en gedichten kunnen tot troost zijn. Verhalen verbinden en zetten aan tot nadenken over je eigen afscheid. Een goed afscheid, een eerste stap in het leven zonder de geliefde persoon. Het mooiste bedrijf dat ik hebben kan!