Een kind verliezen

roept veel emoties en gedachten bij ons op

We kunnen kinderen het verdriet van een verlies niet besparen. Wat we wel kunnen is ze een ervaring meegeven dat de dood bij het leven hoort en eventuele angst daarvoor een beetje wegnemen wanneer we als volwassenen hen betrekken bij het afscheid nemen.
Herinneringsboekjes ter ondersteuning van het verdriet waarin ze kunnen tekenen, foto's plakken en opschrijven wat ze bezig houdt kunnen een beetje helpen.

Kijk ook eens op www.sterrenkindje.nl

Onderstaande boeken kunnen tot grote steun zijn:

Gedicht: Je was nog maar een vogeltje zo klein zo teer. Je kon niets meer dan wachten.... tot je vliegen kon

Kinderen hebben vaak een groter netwerk dan dat je als ouders in de gaten hebt…
School, vrienden, sport, hobby, muziek…

Het samen vorm geven aan het afscheid kan tot grote steun voor alle nabestaanden zijn.